پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

مکان قابل نصب پکیج دیواری گازی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

( ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ) مکان قابل نصب پکیج دیواری گازی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
  • بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمایشی نباشد
  • حداقل فاصله ی دستگاه با دیوار روبه رو یک متر باشد
  • فاصله ی دستگاه با دیوار یا کابینت مجاور از دو طرف کمتر از ۱۵ سانتی متر نباشد
  • فاصله ی دستگاه تا زمین نباید کمتر از ۱۲۰ سانتی متر باشد
  • فاصله ی کلاهک تعدیل دودکش به طور عمودی تا دریچه ی دودکش نباید کمتر از ۳۰ سانتی متر باشد
  • نکته ی قابل توجه این است که کلاهک تعدیل پکیج دیواری باید حداقل ۳۰ سانتی متر پایین تر از دودکش نصب گردد. تا آن جا که می شود باید دستگاه را پایین تر از دریچه دودکش نصب کرد زیرا زیاد شدن فاصله ی پکیج از دریچه باعث بیشتر شدن مکش دستگاه می شود.
  • چنانچه می خواهید پکیج را داخل کابینت نصب کنید و قصد دارید از نوع دیواری دودکش دار استفاده کنید حتما درب کابینت کرکره ای باشد چرا که دستگاه برای سوخت نیاز به اکسیژن دارد و با این روش دستگاه قادر است اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط تامین کند.